Abandoned House

Hat Shop.png

บ้านที่ถูกทิ้งร้างซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของป่าซินเดอร์แซบ (Cindersap Forest) โดยมีหนูตัวหนึ่งมายึดพื้นที่และเปิดเป็นร้านขายหมวกให้กับผู้เล่นหลังจากที่ผู้เล่นบรรลุเป้าหมาย (achievement) แรกแล้ว ซึ่งหมวกเป็นเพียงสิ่งเพิ่มเสริมความงดงามเท่านั้น หมวกแบบใหม่จะวางขายก็ต่อเมื่อได้บรรลุเป้าหมายหนึ่งแล้ว