สัตว์เลี้ยง

ทางเดียวที่จะย้ายสิ่งก่อสร้างคือต้องทำลายมันทิ้งอย่างเดียวซึ่งก่อนที่จะทำลายจะต้องย้ายสัตว์ในสิ่งก่อสร้างนั้นก่อน เพื่อมั่นใจว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงจะไม่หายไป
ซึ่งการทำลายสิ่งก่อสร้างนั้นจะไม่มีการคือวัสดุก่อสร้างคืน

ให้อาหารสัตว์วันละครั้งจะทำให้รู้ถึงอารมณ์ของพวกมัน อย่าลืมให้อาหารสัตว์ทุกวันเพื่อที่จะทำให้สัตว์มีความสุข
หญ้าแห้งสามารถหาได้จาก feed bins ข้างใน barns และ coops ซึ่งมาจากการที่เราสร้าง silo
สร้าง silo ก่อนอาคารปศุสัตว์จะทำให้การดูแลสัตว์ง่ายขึ้น

Animals serve as a source of money and resources on your farm. They can typically be obtained only after a building is constructed on the farm that is suitable to house them (a coop for chickens, for example) and with the exception of the horse and the pet, must either be purchased from Marnie’s Ranch or hatched from an Incubator. In either case, these animals arrive as babies and must grow into adults before they begin producing animal products.

Animals that live in coops (chickens, ducks, rabbits and dinosaurs) have a chance each morning of producing products (usually eggs) that can be gathered by hand. Using the Milk Pail, cows can usually be milked daily, and goats can usually be milked once every two days. Sheep can be sheared with the Shears when their wool grows in, and pigs can be let outside to dig up truffles.

Buildings

Buildings can be purchased from the Carpenter’s Shop, and will be completed within a few days. The only way to have a building moved to a different location is to demolish it. To demolish a building that houses animals inside, they must first be relocated. This ensures that animals aren’t lost in the process. Having any of these buildings demolished will not give you the resources back.

Barns, coops and slime hutches house animals, silos store hay, and the stable unlocks the horse.

Care

Friendship

Animals that live in barns and coops have a friendship rating that can be seen by right-clicking the animal after petting. The rating is out of 5 hearts and is shown in half-heart increments, and determines how likely that animal is to produce higher-quality products if that animal is capable of producing them in the first place. Friendship can be raised by daily petting (right-clicking the animal) and feeding.

Mood

Like friendship, an animal’s current mood can be checked by right-clicking after petting the animal.

Food

Animals do not die if not fed, but will become upset and cease production of animal products until feeding resumes.

Animals that live in barns and coops can eat either fresh grass (if allowed outside) or hay (if kept inside, or unable to find grass). These animals will have their mood changed to “very happy today!” upon eating fresh grass. Slimes only need to have their troughs filled with water from the watering can, and horses and pets do not need to eat.

Grass & Hay

Opening the gates of a coop or barn will allow animals to come outside (when the weather is not rainy, snowy, or stormy) and eat grass. The animals will return to their buildings in the evening to sleep. Closing the gates again in the evening is recommended in the case of goats, as their mood becomes “sad” if the gates are left open overnight.

If they remain inside or do not find grass to eat, they will instead eat hay.

Once a silo has been constructed on the farm, using a scythe on grass will place hay inside the silo. Hay can then be gathered from hoppers inside barns and coops and placed in the feeding bins nearby. Building a silo before building animal buildings can make care much easier, though hay can be purchased from Marnie’s Ranch even if the silo has not been built.

In the winter, snow covers the grass completely, making grazing impossible. As such, it may be advisable to use the scythe to cut some or all of the grass into hay before the end of the fall season to ensure enough reserve hay to feed your animals through the winter.

Silo

It’s recommended to build a silo before a coop to make care of animals easier. It will allow the player to collect and store hay, and make hay available from a dispenser in the farm buildings.

รูป ชื่อ คำอธิบาย Cost Size
Silo.png
Silo Allows you to cut and store grass for feed. Gold.png 100g Stone.png Stone (100) Clay.png Clay (10) Copper Bar.png Copper Bar (5)
3x3

เมื่อมีSiloแล้ว เมื่อคุณใช้เคียวตัดหญ้าตัด มันจะกลายเป็นheyหรือฟางที่เอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์คุณได้ทันที และสามารถดึงฟางมาใช้ได้โดยดึงฟางในเล้าไก่และเล้าหมู และสามารถเอาฟางมาวางที่ฟักของไก่เพื่อให้ไก่ออกไข่ได้ หรือไม่ก็สร้างรั้วมากั้นให้ไก่ออกมาหากินหญ้าข้างนอกเอง

Coops

รูป ชื่อ คำอธิบาย Animals Cost Size
Coop.png
Coop Houses 4 coop dwelling animals. Chickens Gold.png 4,000g Wood.png Wood (300) Stone.png Stone (100)
3x6
Big Coop.png
Big Coop Coop UpgradeHouse 8 coop-dwelling animals. Comes with an incubator. Unlocks ducks. Ducks Gold.png 10,000g Wood.png Wood (400) Stone.png Stone (150)
3x6
Deluxe Coop.png
Deluxe Coop Big Coop UpgradeHouse 12 coop-dwelling animals. Comes with an auto-feed system. Unlocks rabbits. Rabbits Gold.png 20,000g Wood.png Wood (500) Stone.png Stone (200)
3x6

Chickens

การที่จะได้Void chicken จะมีเหตุการณ์สุ่มหลังจากที่เรานอนหลับ และจะมีแม่มด(นางฟ้า?) บินเข้าไปที่เล้าไก่แล้วทิ้งไข่ไก่ดำ(ขอเรียกแทน void chicken) ในตอนเช้า ซึ่งเราสามารถนำมันไปใส่เครื่องฟักไข่ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือไปซึ่งไข่ที่บ้านของมานีซึ่งอยู่ข้างล่างของฟาร์มเรา

รูป ชื่อ Cost Produces 5 Heart Selling Price
White Chicken.png Chicken Gold.png 800g Egg.png Egg – 25g
Large White Egg.png Large Egg – 50g
Gold.png 1,040g
Brown Chicken.png Chicken Gold.png 800g Brown Egg.png Brown Egg – 25g
Large Brown Egg.png Large Brown Egg – 50g
Gold.png 1,040g
Void Chicken.png Void Chicken n/a Void Egg.png Void Egg – 50g Gold.png 1,040g

ไก่จะมีโอกาสออกไข่ให้ทุกเช้า เมื่อมีหัวใจที่เยอะขึ้นไข่ก็จะใหญ่ขึ้นและมีคุณภาพขึ้น

Ducks

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Duck.png Duck Gold.png 4,000g Big Coop Duck Egg.pngDuck Egg – 50g
Duck Feather.png Duck Feather – 110g
Gold.png 5,200g
เป็ดเริ่มมีขนหลังจากสองเดือนของอายุเป็นหรือหัวใจสองดวงครึ่ง

Rabbit

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Rabbit.png Rabbit Gold.png 8,000g Deluxe Coop Wool.png Wool – 270g
Rabbits Foot.png Rabbit’s foot – 450g
Gold.png 10,400g

ภายในไม่นานกระต่ายจะผลิต rabbit’s foot ให้

Dinosaur

To obtain a Dinosaur; a Dinosaur Egg must be found while artifact hunting. Putting that egg into an incubator will result in hatching a dinosaur.

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Dinosaur.png Dinosaur n/a Big Coop Dinosaur Egg.png Dinosaur Egg – 350g

Barns

รูป ชื่อ คำอธิบาย Animals Cost Size
Barn.png
Barn Houses 4 barn-dwelling animals. Cows Gold.png 6,000g Wood.png Wood (350) Stone.png Stone (150)
4x7
Big Barn.png
Big Barn Barn UpgradeHouses 8 barn-dwelling animals. Allows animals to give birth. Unlocks goats. Goats Gold.png 12,000g Wood.png Wood (450) Stone.png Stone (200)
4x7
Deluxe Barn.png
Deluxe Barn Big Barn UpgradeHouse 12 barn-dwelling animals. Comes with an auto-feed system. Unlocks Sheep and Pigs. SheepPigs Gold.png 25,000g Wood.png Wood (550) Stone.png Stone (300)
4x7

Cows

รูป ชื่อ Cost Produces 5 Heart Selling Price
White Cow.png Cow Gold.png 1,500g Milk.png Milk – 85g
Large Milk.png Large Milk – 110g
Gold.png 1,950g
Brown Cow.png Cow Gold.png 1,500g Milk.png Milk – 85g
Large Milk.png Large Milk – 110g
Gold.png 1,950g

When interacted with, cows will stick their tongue out at you.

Goats

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Goat.png Goat Gold.png 4,000g Big Barn Goat Milk.png Goat Milk – 150g
Large Goat Milk.png Large Goat Milk – 250g
Gold.png 5,200g

Goats produce milk every other day. They may get sad if you leave the gates to the barn open overnight.

Sheep

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Sheep.png Sheep Gold.png 8,000g Deluxe Barn Wool.pngWool – 270g Gold.png 10,400g

Pigs

รูป ชื่อ Cost Requirements Produces 5 Heart Selling Price
Pig.png Pig Gold.png 16,000g Deluxe Barn
Truffle.png Truffle – 500g
Truffle.pngSilver Quality Icon.png
Truffle – 650g
Truffle.pngGold Quality Icon.png
Truffle – 750g
Gold.png 20,528g

หมูจะสร้างtrufflesให้เมื่อให้หมูเดินออกนอกเล้า ซึ่งสามารถนำไปสร้างOil makerได้

Other Animals

Horse

Horse rider.png

The horse can be ridden to make traveling faster. If you leave it somewhere it will find the way home by itself. It is obtained by purchasing the stable from the Carpenter’s Shop (the horse comes with the stable).

Slimes

Slimes are unique in that they are not docile and harmless like other animals. They are similar in appearance and behavior to Slimes found elsewhere in the game, and will attack and damage the player if able to. They are obtained by placing a Slime Egg in a Slime Incubator, either a player-crafted one or the built-in one that comes with the Slime Hutch.

Slimes produce Slime, and do so only when both male and female slimes (those with and without antennae) are present in the same location, and when given access to water via the troughs in the Slime Hutch. This will appear in the form of animated piles of slime, which can be right-clicked to release multiple Slime items. These piles have a chance of appearing daily, much like the products of coop animals. Male and female slimes will also occasionally breed with each other.

Slime Eggs can be obtained as rare drops from Slimes or by compressing 100 Slime items in a Slime Egg-Press. They come in various colors and will produce slimes of the ame color as the egg. Slimes of any color can breed with slimes of any other color.

Slimes incubated or bred in this way can be fought and killed just like any other slimes, and will drop items. A slime hutch can become a very dangerous place after even a few eggs have hatched, and it is advised that players take caution. It is recommended that the player obtain the Slime Charmer Ring before attempting large-scale slime farming.

 

Pets

สัตว์เลี้ยงที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับตอนเริ่มต้นที่คุณเลือกตั้งแต่สร้างตัวละคร จะได้หลังจาก12วัน หรืออาจจะก่อนหน้านั้น

คุณสามารถตั้งชื่อให้มันได้ตั้งแต่ที่รับเลี้ยง

คุณสามารถคลิ๊กเพื่อเข้าไปเอ็นดูมันวันละครั้งเพื่อแสดงความรักแก่มัน Pet-love.png

มีชามอยู่ข้างซ้ายบนบ้านของเราซึ่งเราสามารถเติมน้ำให้มันได้

Pet-bowl-empty.png Pet-bowl.png

Cat

Cat.gif

Dog

Dog.gif

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Animals