Emily

เอมิลี่
Emily.png
วันเกิด: Spring 27
อาศัยอยู่ใน: Pelican Town
สถานที่ตั้ง: 2 Willow Lane
ครอบครัว: Haley Icon.png Haley (Sister)
แต่งงาน: No
ของที่ชอบ: Amethyst.png AmethystCloth.png Cloth Bean Hotpot.png Bean Hotpot
“I’m just working at Gus’ to make ends meet… but my real passion is tailoring. I made these clothes from scratch.”
— Emily

เอมิลี่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองเพลิแกน บ้านของเธออยู่ทางใต้ของจตุรัสกลางเมือง ทางขวาของบ้านจูดี้ ที่อยู่ 2 Willow Lane เธอทำงานตอนบ่ายเป็นส่วนมากทีร้านซาลูน เริ่มทำงานตอนบ่าย 4 โมง

เอมิลี่รักที่จะทำเสื้อผ้าให้กับตัวเอง แต่ผ้าเป็นเรื่องยากที่จะนำเข้ามาในเมือง ในบรรดาของขวัญที่เธอชอบจึงจะเป็นผ้าและผ้าขนสัตว์

Relationships

Emily อาศัยอยู่กับน้องสาวของเธอ Haley ทั้งสองดูแลบ้านเพียงลำพัง เพราะพ่อแม่ของพวกเขาได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน Emilyทำงานพาร์ทไทม์กับ Gus ที่ saloon และ Emily ก็ยังเป็นเพื่อนกับ Sandy เช่นกัน

Gifts

Birthday (Spring 27)

“A birthday gift? That’s very kind of you! I love it.”

Best

“This gift is fabulous! Thank you so much!”

Universal Loves

รูป ชื่อ คำอธิบาย แหล่งที่พบ Ingredients
Survival Burger.png
Survival Burger A convenient snack for the explorer. Cooking Bread.png Bread (1) Cave Carrot.png Cave Carrot (1) Eggplant.png Eggplant (1)
Emerald.png
Emerald A precious stone with a brilliant green color. Mining
Aquamarine.png
Aquamarine A shimmery blue-green gem. Mining
Ruby.png
Ruby A precious stone that is sought after for its rich color and beautiful luster. Mining
Amethyst.png
Amethyst A purple variant of quartz. Mining
Topaz.png
Topaz Fairly common but still prized for its beauty. Mining
Jade.png
Jade A pale green ornamental stone. Mining
Cloth.png
Cloth A bolt of fine wool cloth. Artisan Goods Wool.png Wool
Wool.png
Wool Soft, fluffy wool. Sheep, Rabbit

Good

“Thank you! I’m feeling a positive energy from this gift”

Universal Likes (Dislikes Pine Tar)

รูป ชื่อ คำอธิบาย แหล่งที่พบ Ingredients
Salad.png Salad A healthy garden salad. The SaloonCooking Leek.png Leek (1) Dandelion.png Dandelion (1) Vinegar.png Vinegar (1)
Autumn's Bounty.png Autumn’s Bounty A taste of the season. Cooking Yam.png Yam (1) Pumpkin.png Pumpkin (1)
Bean Hotpot.png Bean Hotpot It sure is healthy. Cooking Green Bean.png Green Bean (2)
Red Plate.png Red Plate Full of antioxidants. Cooking Red Cabbage.png Red Cabbage (1) Radish.png Radish (1)
Fire Quartz.png Fire Quartz A glowing red crystal commonly found near hot lava. Mining
Frozen Tear.png Frozen Tear A crystal fabled to be the frozen tears of a yeti. Mining
Earth Crystal.png Earth Crystal A resinous substance found near the surface. Mining
Honey.png Honey It’s a sweet syrup produced by bees. Bee House
Crocus.png Crocus A flower that can bloom in winter. ForagingWinter
Daffodil.png Daffodil A traditional spring flower that makes a nice gift. ForagingSpring
Parsnip.png Parsnip A spring tuber closely related to the carrot. It has an earthy taste and is full of nutrients. FarmingSpring
Mayonnaise.png Mayonnaise It looks spreadable. Mayonnaise Machine Egg.png Egg (1)

Neutral

“Thanks!”
รูป ชื่อ คำอธิบาย แหล่งที่พบ Ingredients
Duck Feather.png Universal Neutral Various items that elicit a neutral response from the villagers
Milk.png All Milk Milk • Large Milk • Goat Milk • L. Goat Milk CowGoat
Blackberry.png Blackberry An early-fall treat. ForagingFall
Blueberry.png Blueberry A popular berry reported to have many health benefits. The blue skin has the highest nutrient concentration. FarmingSummer
Cranberry.png Cranberry These tart red berries are a traditional winter food. FarmingFall
Duck Egg.png Duck Egg It’s still warm. Ducks
Leek.png Leek A tasty relative of the onion. ForagingSpring

Bad

“Sorry, (Name). I don’t like this.”

Universal Dislikes

รูป ชื่อ คำอธิบาย แหล่งที่พบ Ingredients
Cave Carrot.png Cave Carrot A starchy snack found in caves. It helps miners work longer ForagingThe Mines
Fried Eel.png Fried Eel Greasy but flavorful. Cooking Eel.png Eel (1) Oil.png Oil (1)
Ice Cream.png Ice Cream Everyone likes this. Cooking Milk.png Milk (1) Sugar.png Sugar (1)
Pine Tar.png Pine Tar A pungent substance derived from pine sap. Tapper
Rice Pudding.png Rice Pudding Everyone likes this. Cooking Milk.png Milk (1) Sugar.png Sugar (1) Rice.png Rice (1)
Spicy Eel.png Spicy Eel It’s really spicy! Be careful. Cooking Eel.png Eel (1) Hot Pepper.png Hot Pepper (1)
Spring Onion.png Spring Onion These grow wild during the spring. ForagingSpring
Stone.png Stone A useful material when broken with the Pickaxe. Mining

Worst

“This gift has a strong negative energy. I can’t stand it.”

Universal Hates

รูป ชื่อ คำอธิบาย แหล่งที่พบ Ingredients
Poppy.png Poppy A flower blooming in the Summer. Farming n/a
Salmon Dinner.png Salmon Dinner The lemon spritz makes it special. Cooking Salmon.png Salmon (1) Amaranth.png Amaranth (1) Kale.png Kale (1)
Fish Taco.png Fish Taco It smells delicious. Cooking Tuna.png Tuna (1) Tortilla.png Tortilla (1) Red Cabbage.png Red Cabbage (1) Mayonnaise.png Mayonnaise (1)
Sashimi.png Sashimi Raw fish sliced into thin pieces. Cooking Fish.png Fish (1)
Maki Roll.png Maki Roll Fish and rice wrapped in seaweed. Cooking Fish.png Fish (1) Seaweed.png Seaweed (1) Rice.png Rice (1)

Heart Events

Three Hearts

หลังจากทำให้ Emily มีหัวใจ 3 ดวง เธอจะส่งสูตรอาหารมาให้ทางจดหมาย

คำอธิบาย Recipe
Flip this letter over for instructions on how to make a super-healthy meal! You’ll feel energized. See you soon.-Emily Salad.pngSalad
Flip this letter over for instructions on how to make a super-healthy meal! You’ll feel energized. See you soon.-Emily Red Plate.pngRed Plate

Four Hearts

Four Hearts.png

หลังจากทำให้ Emily มีหัวใจ 4 ดวง เมื่อเราเดินเข้าบ้านเธอ จะเข้า cutscene ที่เธอเปิดวิทยุและเต้นรำ

Schedule

Emily มักจะตื่นเมื่อ 9:00 AM เธอจะอยู่ในบ้านอีกสักพัก ก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงานที่ saloon เวลา 3:30 PM เธอจะเลิกงานเวลา 12:30 AM และกลับบ้านในเวลากลางคืน

ตารางเวลาของเธอสามารถเปลี่ยนได้ หากมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น สภาพอากาศ หรือ บางวันของสัปดาห์ ซึ่งตารางข้างล่างคือตารางเวลาที่เปลี่ยนไปของเธอตามความสำคัญ จากสำคัญมากที่สุด ไปยังสำคัญน้อยที่สุด
(ตัวอย่างเช่น เมื่อฝนตก กำหนดการฝนตกจะแทนที่กำหนดการเงื่อนไขอื่นๆที่อยู่ด้านล่าง )

Raining
9:00 AM 2 Willow Lane ตื่นขึ้นและใช้เวลาอยู่ในห้องนอน
12:00 PM 2 Willow Lane ใช้เวลาอยู่ในบ้านของเธอ
3:30 PM The Saloon ออกจากบ้านและไปทำงานที่ Saloon
12:30 AM 2 Willow Lane ออกจาก Saloon และกลับบ้านในเวลากลางคืน
Tuesday
9:00 AM 2 Willow Lane ตื่นนอน
11:00 AM Caroline’s House ออกจากบ้าน และไปพบกับ Marnie, Caroline, Jodi, Robin ในตอนเที่ยงเพื่ออกกำลังกาย ที่ Caroline’s house
1:00 PM Caroline’s House เรื่มการออกกำลังกาย
4:00 PM The Saloon ออกจาก Caroline’s House และไปทำงานที่ Saloon
12:30 AM 2 Willow Lane ออกจาก Saloon และกลับบ้านในเวลากลางคืน
Winter 11
9:00 AM 2 Willow Lane ตื่นนอน
10:30 AM Medical Clinic ไปคลินิกของ Harvey เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี
1:30 PM Medical Clinic ตรวจสุขภาพกับ Harvey
4:00 PM The Saloon ออกจากคลินิก และไปทำงานที่ Saloon
12:30 AM 2 Willow Lane ออกจาก Saloon และกลับบ้านในเวลากลางคืน
Friday (after restoring the Community Center)
9:00 AM 2 Willow Lane ตื่นและใช้เวลาในห้องนอน
10:00 AM Community Center ไปยัง Community center
3:30 PM The Saloon ไปทำงานที่ Saloon
12:30 AM 2 Willow Lane ออกจาก Saloon และกลับบ้านในเวลากลางคืน
Regular Schedule
9:00 AM 2 Willow Lane ตื่นและใช้เวลาในห้องนอน
12:00 PM 2 Willow Lane ใช้เวลาอยู่ในบ้าน
3:30 PM The Saloon ออกจากบ้าน และไปทำงานที่ Saloon
12:30 AM 2 Willow Lane ออกจาก Saloon และกลับบ้านในเวลากลางคืน

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Emily