Feast of the Winter Star

The Feast of the Winter Star เป็นอีเวนท์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ของฤดูหนาว เวลา 9 โมงเช้า ใน ใจกลางเมือง

1 สัปดาห์ก่อนเวลาซการณ์เราจะได้รับจดหมายจากนายกเทศมนตรี บอกคุณเกี่นสกับเทศการณ์นี้ และ อธิบายลายละเอียดเกี่ยวกับ แลกเปลี่ยนของขวัญของซานต้าลับ ในจะหมายจะบอกคุณว่าใครคือคนที่คุณจะให้ของขวัญ และคุณสามารถใช้เวลาที่เหลือภายใน 1 อาทิตย์หาของขวัญที่ชอบของคนนั้น

Feast of the Winterstar.png

Giftgiving

When you have given your gift out, your Secret Santa will then reveal themselves and give you your present.

Feast of the Winterstar Secret Santa.png

อ้างอิงจาก  http://stardewvalleywiki.com/Feast_of_the_Winter_Star