Fiber

Fiber
Fiber.png
ข้อมูล
แหล่งที่พบ: Grass and weeds
ฤดูกาล: ทั้งหมด
ราคาขาย:
link=}
(1g)

ไฟเบอร์เก็บได้การตัดวัชพืช จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อตัดโดยใช้เคียวหรืออาวุธ เพราะมีระยะตีมากกว่า
ไฟเบอร์ใช้ในสูตรคราฟของต่างๆ