ต้นผลไม้

ต้นผลไม้ใช้เวลา 28 วัน ในการเจริญเติบโต พวกมันจะผลิตผลไม้ตามฤดูกาล

ต้นผลไม้จะกินพื้นที่ประมาณ 3×3 ช่อง

Spring  ฤดูใบไม้ผลิ

เก็บเกี่ยวได้แค่ฤดูใบไม้ผลิ

Apricot.png Apricot

Apricot Sapling.png Sapling:
General Store
2000g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Apricot Stage 1.png
Apricot Stage 2.png
Apricot Stage 3.png
Apricot Stage 4.png
Apricot Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: 28 Days
ราคาขาย Restores Used In
Apricot.png 50g
Apricot.pngSilver Quality Icon.png
62g
Apricot.pngGold Quality Icon.png
75g
Apricot.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Apricot.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Apricot.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle
Fruit Salad.png Fruit Salad

Cherry.png Cherry

Cherry Sapling.png Sapling:
General Store
3400g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Cherry Stage 1.png
Cherry Stage 2.png
Cherry Stage 3.png
Cherry Stage 4.png
Cherry Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: 28 Days
ราคาขาย Restores Used In
Cherry.png 80g
Cherry.pngSilver Quality Icon.png
100g
Cherry.pngGold Quality Icon.png
120g
Cherry.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Cherry.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Cherry.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle

Summer  ฤดูร้อน

เก็บเกี่ยวได้แค่ฤดูร้อน

Orange.png Orange

Orange Sapling.png Sapling:
General Store
4000g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Orange Stage 1.png
Orange Stage 2.png
Orange Stage 3.png
Orange Stage 4.png
Orange Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: 28 Days
ราคาขาย Restores Used In
Orange.png 100g
Orange.pngSilver Quality Icon.png
125g
Orange.pngGold Quality Icon.png
150g
Orange.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Orange.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Orange.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle

Peach.png Peach

Peach Sapling.png Sapling:
General Store
6000g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Peach Stage 1.png
Peach Stage 2.png
Peach Stage 3.png
Peach Stage 4.png
Peach Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: 28 Days
ราคาขาย Restores Used In
Peach.png 140g
Peach.pngSilver Quality Icon.png
175g
Peach.pngGold Quality Icon.png
210g
Peach.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Peach.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Peach.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle

Fall  ฤดูใบไม้ร่วง

เก็บเกี่ยวได้แค่ฤดูใบไม้ร่วง

Apple.png Apple

Apple Sapling.png Sapling:
General Store
4000g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Apple Stage 1.png
Apple Stage 2.png
Apple Stage 3.png
Apple Stage 4.png
Apple Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: 28 Days
ราคาขาย Restores Used In
Apple.png 100g
Apple.pngSilver Quality Icon.png
125g
Apple.pngGold Quality Icon.png
150g
Apple.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Apple.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Apple.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle
Cranberry Candy.png Cranberry Candy
Fodder Bundle.png Fodder Bundle

Pomegranate.png Pomegranate

Pomegranate Sapling.png Sapling:
General Store
6000g
ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 เก็บเกี่ยว
Pomegranate Stage 1.png
Pomegranate Stage 2.png
Pomegranate Stage 3.png
Pomegranate Stage 4.png
Pomegranate Stage 5.png
7 Day 7 Day 7 Day 7 Day รวม: ? Days
ราคาขาย Restores Used In
Pomegranate.png 140g
Pomegranate.pngSilver Quality Icon.png
175g
Pomegranate.pngGold Quality Icon.png
210g
Pomegranate.pngEnergy.png 38 Health.png 15
Pomegranate.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Pomegranate.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Artisan Bundle.png Artisan Bundle
Enchanter's Bundle.png Enchanter’s Bundle

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Fruit_Trees