Iridium Bar

Iridium Bar
Iridium Bar.png
แท่งอิริเดี้ยมบริสุทธิ์
ข้อมูล
แหล่งที่พบ: Furnace
ฤดูกาล:
Crafting
Ingredients: Iridium Ore.png Iridium Ore (5)Coal.png Coal (1)
ราคาขาย:
link=}
(1000)

Iridium Bars ถูกคราฟได้โดยการหลอม 5{{{2}}} Iridium Ore และ 1 {{{2}}}Coal ในเตาเผา Purple Slimes ใน Skull Cavern สามารถมีโอกาสให้ Iridium Bars เช่นกัน

การใช้

แร่เหล็กหายากชิ้นนี้ถูกใช้ในการอัพเกรดขั้นสุดท้ายของอุปกรณ์ของคุณ เช่นเดียวกับของคราฟระดับสูงบางชิ้น

Recipes

รูป ชื่อ คำอธิบาย Ingredients Recipe From
Iridium Sprinkler.png
Iridium Sprinkler รดน้ำ 24 ช่องใกล้เคียงทุกเช้า (5×5) Gold Bar.png Gold Bar (1)Iridium Bar.png Iridium Bar (1) Battery Pack.png Battery Pack (1) Farming Skill Icon.png Farming Level 9
Iridium Band.png
Iridium Band 10%. ส่องแสง ดึงดูดไอเทม (พลังแม่เหล็ก) และเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี 10% Iridium Bar.png Iridium Bar (5)Solar Essence.png Solar Essence (50) Void Essence.png Void Essence (50) Combat Skill Icon.png Combat Level 9
Crystalarium.png
Crystalarium ใส่อัญมณีลงไปและมันจะก็อปอัญมณี Stone.png Stone (99)Gold Bar.png Gold Bar (5) Iridium Bar.png Iridium Bar (2) Battery Pack.png Battery Pack (1) Mining Skill Icon.png Mining Level 9
Slime Incubator.png
Slime Incubator ฝักไข่สไลม์เป็นสไลม์ อนุญาตให้คุณเลี้ยงสไลม์ข้างนอกได้ Iridium Bar.png Iridium Bar (2)Slime.png Slime (100) Combat Skill Icon.png Combat Level 8

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Iridium_Bar