Joja Warehouse

โกดังของโจจา

อาคารศูนย์กลางชุมชนจะกลายเป็นโกดังเก็บของโจจาเมื่อได้จ่ายเงินสมัครสมาชิก 5,000g
โดยโกดังโจจาจะเป็นแค่เพียงสถานที่สำหรับเดินดูเฉยๆเท่านั้น
การจะต่อเติมทั้งเมืองได้นั้นจะต้องทำผ่านโจจามาร์ท

Warehouse.png

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Joja_Warehouse