ฤดูกาล

ในแต่ละฤดูกาลจะกินเวลา 28 วัน มีพืชและปลาบางชิดที่สามารถพบได้ตามฤดูที่กำหนด พืชบางชนิดเมื่อมีการเปลี่ยนฤดูกาลเกิดขึ้นอาจจะเกิดการเหี่ยวเฉา และปุ๋ยที่บางส่วนจะหมดอายุ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลฟาร์มคุณอาจจะได้รับคามเสียหายบางส่วน ในแต่ละฤดูกาลมีวันเทศกาลสองวัน เมล็ดพันธุ์พืชใน Pierre’s General Store จะเปลี่ยนไปตามแต่ฤดูกาล กิจวัตรประจำวันของชาวบ้านอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

มีทั้งหมด 4 ฤดูกาล : ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว , เกมจะเริ่มต้นในวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ

หลังจากที่ฤดูกาลแรกจบลงจะมีการเกิดแผ่นดินไหวบางส่วนในฟาร์ม และทางตอนเหนือของ Robin’s carpenter shop และจะนำไปสู่การใช้ สปา และ รถไฟ หลังจากที่วนฤดูกาลจนครบ เกมจะดำเนินข้ามไปเป็นระยะเวลา 1 ปี และเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิใหม่อีกครั้ง และสามารถเล่นได้เรื่อยๆไม่จำกัดจำนวนของปีที่จะเล่น

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Seasons