Secret Woods

“ป่าลึกลับ”
ป่าลึกลับจะปลดล๊อคได้ก็ต่อเมื่อเราอัพเกรดขวานตัดไม้เป็นขั้น Steel แล้วนะครับ
ทาง เข้าป่าจะอยู่ในแผนที่ล่างฟาร์มของเรา โดยเดินไปมุมซ้ายบนของแผนที่ แต่ทางเข้าจะยังถูกท่อนไม้ขวางอยู่ ให้ใช้ขวาน Steel ตัดเข้าไปได้เลย
ในป่าลึกลับนี้จะมีตอไม้ Hardwood อยู่ 4 ตอ และสามารถเข้ามาเก็บได้ทุกวันครับ

ส่วนบ่อน้ำในป่านี้เป็นที่ตกปลา Woodskip.

Entrance to the Secret Woods.

Entrance to the Secret Woods location with the tree blocking it.

รูปปั้น Cannoli

The statue in the Secret Woods.

Old Master Cannoli.

A Statue inside Secret Woods location.

Trivia เพิ่มเติม

ถ้าเราให้ Sweet Gem Berry (ปลูกจาก Rare seed ซื้อได้จากรถเข็นครับ) แก่รูปปั้น Cannoli เราจะได้รับ Stardrop ไว้กินเพื่อเพิ่ม Max energy