การขาย

ShippingBox

การขายของผู้เล่นต้องทำการนำสินค้ามาใส่ในกล่อง  Shipping  ที่ตั้งอยู่ข้างๆบ้าน เพื่อรับเงินในวันถัดไป (รวมถึงวันที่มีเทศกาลด้วย)

คุณค่าของสินค้ามี3ระดับคืแ ธรรมดา<ดาวเงิน<ดาวทอง  จำนวนเงินที่ขายที่กล่องและขายที่พ่อค้าจะได้เท่ากันแต่การขายที่กล่องจะได้เงินในวันถัดไป

เพื่อที่จะให้สิ่งของปรากฏขึ้นในแถบประวัติการสะสม คุณจำเป็นต้องขายของที่กล่องก่อน   (ยกเว้นวัตถุโบราณ)

In order to ship an item, either walk up to the box and drag the item from your inventory to the shipping box, click on the box and select what to ship from the menu, or select it from your inventory bar, and right click the box.

Shipping.png

 

อ้างอิงจาก  http://stardewvalleywiki.com/Shipping