The Mines

เหมือง อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Carpenter’s Shop หรือ อยู่ทางทิศตะวันตกของ the Adventurer’s Guild . เหมืองจะถูกกั้นโดยหินในตอนเริ่มต้น และจะสามารถผ่านเข้าไปได้ หลังจากได้รับจดหมาย ในวันที่ 5 ของเกม
เหมือง เต็มไปด้วย หิน (Rocks) และ ดิน (dirt patches) โดยจะสามารถกระเทาะหินได้ด้วย pickaxe โดยมีโอกาสจะได้รับ stone, ore และ geodes และสามารถใช้ hoe (จอบ) ขุดบนดิน/ทราย มีโอกาสจะได้รับ minerals, ore, clay, cave carrot และ อื่นๆอีกมากมาย

การที่จะลงไปยังชั้นอื่นๆที่ลึกลงไปของเหมือง คุณจะต้องหาบันไดให้เจอ ซึ่งบันได บางครั้งจะปรากฏ เมื่อกระเทาะหินแตก หรือ เมื่อศัตรู หรือ มอนสเตอร์ ได้ถูกฆ่า หากชั้นไหน ที่มีแต่สัตว์หรือแมลง อยู่ คุณจะต้องฆ่ามันทั้งหมดก่อน บันไดถึงจะปรากฏขึ้นหลังจากตัวสุดท้าย

ทุกๆ 5 ชั้นของเหมือง จะมีลิฟท์ ปรากฏอยู่ และจะบันทึกชั้นของเหมืองทุกๆ 5 ชั้น ซึ่งลิฟท์จะทำให้คุณลงไปข้างล่างได้เร็วขึ้นในภายหลัง
(อย่างเช่น ลิฟท์จะบันทึก ชั้น ที่ 5, 10, 15, 20…. )

จะมี Minecart บนชั้นทางเข้า เพื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆ จะปลดล๊อค เมื่อสำเร็จ the community center boiler room bundles.

Levels

เหมืองมีทั้งหมด 120 ชั้น ที่สามารถ เก็บแร่ และสู้กับมอนสเตอร์ได้

Theme Encompassing Levels Enemies Treasures Notes
Brown Rock 0 None, this is the entrance level. Rusty Sword ปลายทางของ Mine Cart อยู่ตรงนี้ คนแคระอาศัยอยู่ในทางเดินที่ถูกกันอยู่ ด้านทิศ ตะวันออก โดยสามารถใช้ Iron Pickaxe หรือ Cherry Bomb ในการเปิดทางเข้า
Brown Rock 1 – 9 Green Slime.png Green SlimeDuggy.png Duggy

24px Bug

Bat.png Bat

Rock Crab.png Rock Crab

The gems you will find from the first floor onward are: Amethyst, Topaz, Quartz, and Earth Crystal
Brown Rock 10 None. Leather Boots
Brown Leafy Rock 11 – 19 Green Slime.png Green SlimeDuggy.png Duggy

24px Bug

Bat.png Bat

Rock Crab.png Rock Crab

Grub.png Grub

Cave Fly.png Cave Fly

Brown Leafy Rock 20 None. Steel Smallsword ชั้นที่ 20 จะมี สระน้ำอยู่ สามารถพบ Ghostfish, Stonefish และ trash ได้ที่นี่
Brown Leafy Rock 21 – 29 Green Slime.png Green SlimeDuggy.png Duggy

24px Bug

Bat.png Bat

Rock Crab.png Rock Crab

Grub.png Grub

Cave Fly.png Cave Fly

Brown Rock 30 None. Something goes here
Dark Grey Rock 31 – 39 Bat.png BatStone Golem.png Stone Golem ชั้นนี้ มืด แนะนำให้นำ คบเพลิง (torches) มาด้วย
This is the best section for mining copper ore: more copper-laced rocks and other rocks frequently drop a single copper ore.

This is the last section where regular Geodes are common.

Cold Rock 40 None. Slingshot
Cold Rock 41 – 49 Frost Jellies.png Frost JelliesFrost Bat.png Frost Bat

Dust Sprite.png Dust Sprite

Floor 41 is where Frozen Geodes and iron begins to appear. Aquamarine, Frozen Tear, and Jade become common.
Cold Rock 50 None. Tundra Boots ชั้นที่ 50 คือชั้นที่เริ่มมี diamonds ปรากฏอยู่ (1 ใน 500 ของหิน แต่ละชั้นหลังจากชั้น 50 จะเพิ่มเรทในการพบ diamonds ขึ้น 0.00016)
Cold Rock 51 – 59 Frost Jellies.png Frost JelliesFrost Bat.png Frost Bat

Dust Sprite.png Dust Sprite

Coal is more common from here onward (from Coal Sprites).
Cold Rock 60 None. Crystal Dagger ชั้นที่ 60 จะมีสระน้ำอยู่ Ghostfish, Ice Pip และ trash สามารถพบได้ที่นี่
Cold Rock 61 – 69 Frost Jellies.png Frost JelliesFrost Bat.png Frost Bat

Dust Sprite.png Dust Sprite

Ghost.png Ghost

Cold Castle 70 None. Master Slingshot
Cold Castle 71 – 79 Frost Jellies.png Frost JelliesFrost Bat.png Frost Bat

Dust Sprite.png Dust Sprite

Ghost.png Ghost

Skeleton.png Skeleton

This is the last section where Frozen Geodes are common.This is the best section for mining iron ore.
Hot Rock 80 None. Firewalker Boots
Hot Rock 81 – 89 Sludge.png SludgeLava Bat.png Lava Bat

Lava Crab.png Lava Crab

Shadow Brute.png Shadow Brute

Void Spirit.png Void Spirit

Metal Head.png Metal Head

Squid Kid.png Squid Kid

Floor 81 is where Gold and Magma Geodes begin to appear. Emeralds, Fire Quartz, and rubies are common here.
Hot Rock 90 None. Obsidian Edge
Hot Rock 91 – 99 Sludge.png SludgeLava Bat.png Lava Bat

Lava Crab.png Lava Crab

Shadow Brute.png Shadow Brute

Void Spirit.png Void Spirit

Metal Head.png Metal Head

Squid Kid.png Squid Kid

Coal is less common from here onward (from Coal Sprites).
Hot Leafy Rock 100 None. A Stardrop ชั้นที่ 100 มีสระน้ำอยู่ Ghostfish, Lava Eel และ trash สามารถพบได้ที่นี่
Hot Leafy Rock 101 – 109 Sludge.png SludgeLava Bat.png Lava Bat

Lava Crab.png Lava Crab

Shadow Brute.png Shadow Brute

Void Spirit.png Void Spirit

Metal Head.png Metal Head

Squid Kid.png Squid Kid

This is the best section to mine gold ore.
Very Hot Rock 110 None. Space Boots
Very Hot Rock 111 – 119 Sludge.png SludgeLava Bat.png Lava Bat

Lava Crab.png Lava Crab

Shadow Brute.png Shadow Brute

Void Spirit.png Void Spirit

Metal Head.png Metal Head

Squid Kid.png Squid Kid

Very Hot Leafy Rock 120 None. The Skull Key นี่คือชั้นสุดท้าย

Combat in the Mines

คุณจะต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์มากมายในเหมือง เตรียมตัวให้ดี และมั่นใจว่าคุณได้นำเอาอาหาร ที่สามารถเพิ่ม HP และ Energy หรือ craft life elixirs ที่สามารถฟื้นฟู health ทั้งหมดเมื่อใช้
การตายในเหมือง ไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก เนื่องจากคุณ สูญเสียเงิน , items จาก inventory ของคุณ และคุณจะ “ลืม” ชั้นที่คุณผ่านมา
จำนวนของ Items ,Gold และ knowledge ที่เสียไป จะแตกต่างกันออกไป

คุณอาจจะฟื้นขึ้น ที่ทางเข้าเหมือง หรือ โรงพยาบาล. ถ้าฟื้นในโรงพยาบาลจะเสียค่าบริการ 50g
ถ้าหน้าจอเริ่ม “พร่ามัว” หรือ “เรืองแสง” ให้เตรียมตัวต่อสู้ ถ้าเหตการณ์นี้เกิดขึ้น มอนสเตอร์ต่างๆจะเริ่ม วางไข่และ ทำร้าย คุณ

Skull Key

บนชั้นที่ 120 ของเหมือง คือ Skull Key ซึ่ง Skull Key นี้ใช้สำหรับ เปิดประตูถ้ำในทะเลทราย นำไปสู่ Skull Cavern. และมันยังใช้สำหรับปลดล๊อค Junimo Kart arcade machine ใน The Saloon

Gallery