ชาวบ้าน

ชาวบ้าน คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เมือง Pelican Town. ซึ่งสามารถให้ของขวัญได้เพื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์  ซึ่งแต่ตัวละครมีความชอบไม่ชอบ ที่แตกก่างกัน  การให้ของขวัญจึงแตกต่างกันไป ชาวเมืองแต่ละคนก็จะมีกิจวัตรประจำวัน และสถานที่อยู่ ที่แตกต่างกันไปแต่ละช่วงเวลา แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแต่ละสภาพอากาศ

ชายโสดที่สามารถแต่งงานด้วยได้

Alex

Alex

Elliott

Elliott

Harvey

Harvey

Sam

Sam

Sebastian

Sebastian

หญิงโสดที่สามารถแต่งงานด้วยได้

Abigail

Abigail

Haley

Haley

Leah

Leah

Maru

Maru

Penny

Penny

ผู้ที่ไม่สามารถแต่งงานด้วยได้

Caroline

Clint

Demetrius

Dwarf

Emily

Evelyn

George

Gus

Jas

Jodi

Kent

Krobus

Lewis

Linus

Marnie

Pam

Pierre

Robin

Sandy

Shane

Vincent

Willy

Wizard

คนที่ให้ของขวัญไม่ได้

Bouncer

Gil

Governor

Grandpa

Gunther

Marlon

Morris

Mr. Qi