อาวุธ

อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ สามารถหาหรือซื้อก็ได้

Sword

Image Name Level ลักษณะ Damage สถานที่ Price
(Buy/Sell)
Rusty Sword.png Rusty Sword 1 ดาบสนิมเก่าๆที่ไม่รู้จะพังเมื่อไหร่ 02-05 Given ให้ไว้เมื่อไปถึงเหมืองครั้งแรก
Scythe.png Scythe N/A ใช้สำหรับการตัดหญ้า 01-03 มีได้ตั้งแต่เริ่มเกม
Wooden Blade.png Wooden Blade 2 ดาบไม้ธรรมดา 03-07 มีขายในสมาคมนักผจญภัย 250g/100g
Steel Smallsword.png Steel Smallsword 2 ดาบโลหะ มาตราฐาน 04-08 ได้รับจากหีบในชั้น 20 -/100g
Silver Saber.png Silver Saber 3 ดาบชุบด้วยเงินป้องกันการเกิดสนิม 08-15 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 20 750g/-
Pirate's Sword.png Pirate’s Sword 4 ดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้จะเป็นของโจรสลัด 08-14 หาได้จากชั้น 20 ลงไปและซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 30 850g/-
Cutlass.png Cutlass 4 ดาบทำด้วยความประณีต 09-17 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 25 1500g/200g
Forest Sword.png Forest Sword สร้างขึ้นจากเวทย์มนต์ของธรรมชาติ 08-18 หาได้จากชั้นที่ 20-60 -/250g
Insect Head.png Insect Head 6 Not very pleasant to wield. 10-20 ได้รับเมื่อฆ่าแมลงครบ 125 ตัว -/300g
Iron Edge.png Iron Edge 4 ดาบหนัก 12-25 หาได้จากชั้น 40 ลงไป -/200g
Rapier.png Rapier ดาบที่สง่างาม 15-25
Dark Sword.png Dark Sword ดาบที่มีพลังงานลึกลับ 10-30 หาได้จากชั้น 60 ลงไป
Holy Blade.png Holy Blade It feels hopeful to wield. 18-24 หาได้จากชั้น 60 ลงไป
Claymore.png Claymore 6 มันหนักจริงๆนะ 20-32 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 45 2000g/-
Templar's Blade.png Templar’s Blade 6 ดาบเล่มนี้มันเคยเป็นของอัศวิน 22-29 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 55 4000g/300g
Neptune's Glaive.png Neptune’s Glaive 7 ดาบที่ตกทอดมาจากอัญมณีในทะเล 18-35 หาได้จากการตกปลา -/350g
Obsidian Edge.png Obsidian Edge 9 It’s incredibly sharp. 30-45 ได้รับจากหีบในชั้น 90 -/450g
Bone Sword.png Bone Sword 10 มีน้ำหนักเบาสร้างจากกระดูก 20-30 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 70 6000g/-
Yeti Tooth.png Yeti Tooth It’s icy cold to the touch. 26-42
Steel Falchion.png Steel Falchion 14 เบาและทรงพลัง 26-38 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้น 90 9000g/-
Lava Katana.png Lava Katana 15 A powerful blade forged in a pool of churning lava. 55-64 ซื้อได้จากสมาคมนักผจญภัยเมื่อถึงชั้นล่างสุดของเหมือง 25000g/750g
Galaxy Sword.png Galaxy Sword 26 มันแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเห็น 60-80 Bring a Prismatic Shard to the Three Pillars in The Desert; Holding the shard, enter the center tile from the south.

Dagger

Image Name Level คำอธิบาย Damage Location Price
(Buy/Sell)
Carving Knife.png Carving Knife A small, light blade. 01-03 Found before level 20 in the mines.
Iron Dirk.png Iron Dirk 2 A common dagger. 02-04 Purchase at Adventurer’s Guild after reaching level 15 of the mines. 500g/-
Wind Spire.png Wind Spire A swift little blade. 01-05 Found before level 40 in the mines.
Elf Blade.png Elf Blade Only the nimble hands of an elf could craft this. 03-05
Crystal Dagger.png Crystal Dagger 9 The blade is made of purified quartz. 04-10 Found in Treasure Chest in the mine floor 60. -/450g
Burglar's Shank.png Burglar’s Shank A weapon of choice for the swift and silent. 07-12
Shadow Dagger.png Shadow Dagger When you hold the blade to your ear you can hear 1,000 souls shrieking. 10-20
Broken Trident.png Broken Trident 11 It came from the sea, but it’s still sharp. 15-26 Found in Treasure Chests looted while Fishing. -/550g
Wicked Kris.png Wicked_Kris The blade is made of an iridium alloy. 24-30
Tempered Broadsword.png Tempered Broadsword It looks like it could withstand anything. 29-44

Club

Image Name Level คำอธิบาย Damage Location Price
(Buy/Sell)
Femur.png Femur An old, heavy bone caked in centuries of grime. 06-11 Found while digging outside the mines.
Wood Club.png Wood Club 2 A solid piece of wood, crudely chiseled into a club shape. 09-16 Found before level 40 in the mines.
Wood Mallet.png Wood Mallet 2 The solid head packs a punch. Relatively light for a club. 15-24 Purchase at Adventurer’s Guild after reaching level 40 in the mines. 2000g/-
Lead Rod.png Lead Rod 3 It’s incredibly heavy. 18-27 Found below level 60 in the mines. -/150g
Kudgel.png Kudgel A brute’s companion. 27-40

At this current time, right-clicking with a Club and immediately holding down the “C” key (default config) will cause multiple attacks to occur in quick succession.

Slingshots

Image Name คำอธิบาย Damage Location
Slingshot.png Slingshot Requires stones for ammo. Can fling explosive pellets. 01-03 Chest at level 40 in the mines.
Master Slingshot.png Master Slingshot A more powerful way to hit nothing whatsoever. Requires stones for ammo. 01-03 Chest at level 70 in the mines.

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Weapons