การควบคุม

การควบคุม

ปุ่มทั้งหมดสามารถตั้งค่าได้ด้วยการเปิดเมนูแล้วเลือกที่แท็บ Options

ปุ่ม คำอธิบาย
W A S D W เครื่อนที่ตัวละคลขึ้นไปข้างบน, A ไปทางซ้าย, S ไปข้างล่าง, D ไปทางขวา
Left Click, C ใช้เครื่องมือ
Right Click, X ตรวจสอบ/การกระทำ
Escape, E เปิดเมนู
F เปิดดูเควส
M เปิดแผนที่
Left Shift เดิน (หากเปิดใช้งาน Auto Run ไว้)
1-0, -, + ปุ่มลัดของช่องเก็บ

 

การควบคุมของ Xbox One / Xbox 360 

ปุ่มบังคับไม่สามารถปรับแต่งได้

ในเกม

ปุ่ม คำอธิบาย
 Joystick ซ้าย เดิน; วิ่ง
POV เดิน
 Joystick ขวา ขยับลูกศร
Start เปิดเมนู
Back เปิดดูเควส
A ตรวจสอบ/ การกระทำ/ ใช้ลูกศร
X ใช้เครื่องมือ
B เปิดเมนู
Y เปิดเมนูคราฟ
LT, RT สลับไอเทม

ในเมนู

Button คำอธิบาย
 Joystick ซ้าย ขยับลูกศร
Joystick ขวา เลื่อน
A เลือก
B, Y, Start ออกจากเมนู
LT, RT เปลี่ยนแถบเมนู
X ขยับไอเทม / ใช้ไอเทม (เบ็ดตกปลา, อื่นๆ)