ช่วงเวลา

ช่วงเวลาภายในเกม จะมีทะเงหมด 18  ชั่วโมง (หรือประมาณ13.5 นาทีเมื่อเทียบกับเวลาจริง ดังนั้น 1 ชั่วโมงในเกมจึงเท่ากัน 45 วินาทีในเวลาจริงนั้นเอง ) ตั้งแต่ง  6:00AM ถึง12:00AM (เที่ยงคืน). หลังจากเที่ยงคืน ผู้เล่นจะรู้สึกเหนื่อยและง่วงนอน เพราะฉะนั้น ผู้เล่นจุงสามารถอยู่ได้ไม่เกินเวลา  2:00AM  หากเกินเวลาหลังจากนั้นตัวละครของเราจะหมดสติและจะตื่นขึ้นที่เตียงในตอนเช้า และจะถูกช่วยได้โดย ครั้งแรง คือ หมอประจำเมือง และครั้งต่อไปจะเป็นพวกสมาชิกของบริษัท โจจา และจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วย  (รายละเอียดในแต่ละครั้งจะถูกส่งมาที่หล่องจดหมายหน้าบ้านของผู้เล่น )

ช่วงเวลาหลังจาก 6:00PM คือช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเหมาะสำหรับที่จะจับ  fish บางชนิดที่มีอยู่ตอนกลางคืน  นั้นหมายความว่าเวลาตั้งแต่ 6:00PM ถึง 8:00PMจะยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นั้นเอง

เกมจำทำการ saves ทุกครั้งหลังจากผู้เล่นเข้านอนถือเป้นการสิ้นสุดช่วงเวลาของวัน

การนอนจะเป็นการฟื้นฟู Energy และ Health ของผู้เล่น เพื่อฟื้นฟูให้เต็มหลอดควรเข้านอนก่อนเวลา 2:00AM และไม่ exhausted เพราะค่าพลังงานจะเพิ่มแค่ครึ่งเดียวเมื่อ เป็นลม หรือเหนื่อยมากๆ