Dwarf Gadget

อุปกรณ์ขนาดเล็กของคนแคระ
Dwarf Gadget.png
เทคโนโลยีขึ้นสูงชิ้นหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนแคระ เปล่งแสงและฮัมเพลงออกมา แต่ไม่สามารถเข้าใจวิธีการทำงานของมันได้
ข้อมูล
แหล่ง: หลากหลาย
ฤดู: ทุกฤดู
ราคาขาย: Coin Icon200g

อุปกรณ์ขนาดเล็กของคนแคระเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หาได้จากการขุดภายในเหมือง หรือ ได่รับจาก geodes

การบริจาค

 

การบริจาคไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มยอดการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์
ของชิ้นนี้และประดิษฐ์ของคนแคระอื่นๆ สามารถมอบให้เป็นของขวัญแก่ คนแคระ ได้เช่นกัน