Dwarf Scroll I

ม้วนหนังสือคนแคระ 1
Dwarf Scroll I.png
ม้วนหนังสือกระดาษหนังสีเหลืองที่เต็มไปด้วยลายมือคนแคระ ผูกโบว์สีแดง
ข้อมูล
แหล่งที่พบ: The Mines
ฤดูกาล: ทั้งหมด
ราคาขาย: Coin Icon1g

ม้วนหนังสือคนแคระ 1 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบได้ในเหมืองชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 105 และในป่าลึกลับ

การบริจาค

การบริจาคไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณของการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ และการบริจาครวมกันกับม้วนหนังสือคนแคระอีก 3 อัน ก็จะได้รับคู่มือแปลภาษาคนแคระ