Dwarf Scroll IV

ม้วนหนังสือคนแคระ 4
Dwarf Scroll IV.png
ม้วนหนังสือกระดาษหนังสีเหลืองที่เต็มไปด้วยลายมือคนแคระ ผูกโบว์สีเหลือง
ข้อมูล
แหล่งที่พบ: เหมือง
ฤดูกาล: ทั้งหมด
ราคาขาย: Coin Icon1g

ม้วนหนังสือคนแคระ 4 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หาได้โดยดรอปจากมอนสเตอร์ตัวใดก็ได้ หรือใช้จอบขุดดินในเหมืองที่ลึกกว่าชั้นที่ 8

การบริจาค

การบริจาคไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณของการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ และการบริจาครวมกันกับม้วนหนังสือคนแคระอีก 3 อัน ก็จะได้รับคู่มือแปลภาษาคนแคระ