Dwarvish Helm

หมวกนิรภัยคนแคระ
Dwarvish Helm.png
เป็นหมวกนิรภัยทั่วๆไปของคนแคระ แผ่นโลหะหนาช่วยป้องกันเหล่าคนแคระจากเศษหินและหินย้อยที่หล่นลงมา
ข้อมูล
แหล่ง: หลากหลาย
ฤดูกาล: ทุกฤดู
ราคาขาย: Coin Icon100g

หมวกนิรภัยคนแคระเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หาได้จากการขุดภายในเหมือง

การบริจาค

 

การบริจาคไอเทมนี้จะช่วยเพิ่มยอดการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์
ของชิ้นนี้และประดิษฐ์ของคนแคระอื่นๆ สามารถมอบให้เป็นของขวัญแก่ คนแคระ ได้เช่นกัน