ปุ๋ย

ปุ๋ยใช้ในการก่อให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยการเจริญเติบโตและช่วยการทำฟาร์มให้ดีขึ้น (ตารางด้านล่าง) ปุ๋ยทั้งหมดนำมาใช้โดยการโรยไว้บนพื้นดินที่ขุดแล้ว”ก่อน”ที่จะปลูกเมล็ดนั้น

Types of Fertilizer

รูป ชื่อ คำอธิบาย Pierre’s Sell Price Crafting
Basic Fertilizer.png Basic Fertilizer ปุ๋ยธรรมดา : ช่วยให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นเล็กน้อย เพิ่มโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผสมในดินที่พรวน 100g 2g Sap.png Sap (2)
Quality Fertilizer.png Quality Fertilizer ปุ๋ยมีคุณภาพ : ช่วยให้ดินดีขึ้นมากกว่าเดิม เพิ่มโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดี ผสมในดินที่พรวน
[ 10 % – ผลธรรมดา 30% – เงิน 60% – ทอง ]
180g 10g Sap.png Sap (2) Fish.png Fish
Basic Retaining Soil.png Basic Retaining Soil ปุ๋ยช่วยรักษาความชุ่มชิ้น : ทำให้ดินมีโอกาสที่จะชุ่มชื้นตลอดทั้งคืน ผสมในดินที่พรวน 100g 4g Stone.png Stone (2)
Quality Retaining Soil.png Quality Retaining Soil ปุ๋ยช่วยรักษาความชุ่มชื้น : ทำให้ดินมีโอกาสมากขึ้นที่จะชุ่มชื้นตลอดทั้งคืน ผสมในดินที่พรวน
(คุณภาพดีกว่า)
200g 5g Stone.png Stone (3) Clay.png Clay (1)
Speed-Gro.png Speed-Gro เร่งการเจริญเติบโต : ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต การันตีการเจริญเติบโตอัตราอย่างน้อย 10 % ผสมในดินที่พรวน 80g 20g Pine Tar.png Pine Tar (1) Clam.png Clam (1)
Deluxe Speed-Gro.png Deluxe Speed-Gro เร่งการเจริญเติบโตมากขึ้น : ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต การันตีการเจริญเติบโตอัตราอย่างน้อย 25 % ผสมในดินที่พรวน 180g 40g Oak Resin.png Oak Resin (1) Clam.png Clam (1)

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Fertilizer