พื้น

วัสดุสำหรับปูพื้นขายโดยร้าน Pierre ในราคา 100g ซึ่งในแต่ละวันพื้นจะถูกสุ่มขายคละลาย และสามารถหาซื้อได้ที่ JojaMart เช่นกันในราคา 250g

ไอเทมเหล่านี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและซ้อนทับกันไม่ได้ พวกมันจึงมีชื่อไม่ต่างกัน ตามรายการด้านล่างจะเหมือนกับที่อยู่ในร้านค้าและบนพื้นของคุณ

Icon Floor View Icon Floor View Icon Floor View Icon Floor View Icon Floor View
Flooring 01 Icon.png Flooring 01.png Flooring 02 Icon.png Flooring 02.png Flooring 03 Icon.png Flooring 03.png Flooring 04 Icon.png Flooring 04.png Flooring 05 Icon.png Flooring 05.png
Flooring 06 Icon.png Flooring 06.png Flooring 07 Icon.png Flooring 07.png Flooring 08 Icon.png Flooring 08.png Flooring 09 Icon.png Flooring 09.png Flooring 10 Icon.png Flooring 10.png
Flooring 11 Icon.png Flooring 11.png Flooring 12 Icon.png Flooring 12.png Flooring 13 Icon.png Flooring 13.png Flooring 14 Icon.png Flooring 14.png Flooring 15 Icon.png Flooring 15.png
Flooring 16 Icon.png Flooring 16.png Flooring 17 Icon.png Flooring 17.png Flooring 18 Icon.png Flooring 18.png Flooring 19 Icon.png Flooring 19.png Flooring 20 Icon.png Flooring 20.png
Flooring 21 Icon.png Flooring 21.png Flooring 22 Icon.png Flooring 22.png Flooring 23 Icon.png Flooring 23.png Flooring 24 Icon.png Flooring 24.png Flooring 25 Icon.png Flooring 25.png
Flooring 26 Icon.png Flooring 26.png Flooring 27 Icon.png Flooring 27.png Flooring 28 Icon.png Flooring 28.png Flooring 29 Icon.png Flooring 29.png Flooring 30 Icon.png Flooring 30.png
Flooring 31 Icon.png Flooring 31.png Flooring 32 Icon.png Flooring 32.png Flooring 33 Icon.png Flooring 33.png Flooring 34 Icon.png Flooring 34.png Flooring 35 Icon.png Flooring 35.png
Flooring 36 Icon.png Flooring 36.png Flooring 37 Icon.png Flooring 37.png Flooring 38 Icon.png Flooring 38.png Flooring 39 Icon.png Flooring 39.png Flooring 40 Icon.png Flooring 40.png