Joja Community Development Form

แบบฟอร์มการพัฒนาชุมชนของโจจา

หากคุณได้ทำการสะสมของของ Community Bundles อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้ว และเปลี่ยนไปเป็นพัฒนาชุมชนของโจจาแทน จะไม่ได้รับผลสำเร็จจากการต่อเติมเมืองเพิ่มเติมผ่านทั้งของตัวชุมชนเองและโจจามาร์ท

แบบฟอร์มการพัฒนาชุมชนของโจจาใช้แทนการสะสมของ และโอกาสในการต่อเติมเมืองใหม่โดยทำงานให้กับโจจามาร์ท หากกรอกข้อมูลแบบฟอร์มนี้ครบจะได้รับเครื่องทำโซดา 1 เครื่อง

ซึ่งจะไม่มีรางวัล “ความสัมพันธ์” เช่นการสะสมของแต่อย่างใด

JojaDev

หลังจากจัดซื้อในแต่ะครั้ง มอริสจะปรากฏขึ้นหลังจากผู้เล่นหลับไปแล้วและจะตัดฉากไปยังภาพของคนงานที่กำลังทำงานในเวลากลางคืน โดยของรางวัลที่ได้จากการสั่งซื้อผ่านโจจาจะเป็นเช่นเดียวกันกับการสะสมของสำหรับศูนย์กลางชุมชน

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Joja_Community_Development_Form