Seed Maker

Seed Maker
Seed Maker.png
เป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่ามากกว่าเมล็ดพนธุ์ปกติ ไม่ได้สามารถทำงานกับพืชไม้ผลพวก blackberries, salmonberries, Daffodil, leek, spring onion
ข้อมูล
แหล่งที่พบ: Equipment
ฤดูกาล: ฤดูใดก็ได้
Crafting
Ingredients: Wood.png Wood (25)Gold Bar.png Gold Bar (1)Coal.png Coal (10)
ราคาขาย:
link=}
(?)

Seed Maker เป็นสิ่งที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จากการเพาะปลูก

เวลาที่ใช้ในกระบวนการ: 20 นาทีในเกม

เมล็ดต่อพืช: ผู้ผลิตสามารถผลิตเมล็ด 1-3 เมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายเช่นเดียวกับการเพาะปลูก (โอกาสเฉลี่ย 95% ของ 2 เมล็ด) หนึ่งเมล็ดผสม (โอกาส 4.5% ) หรือเมล็ดผลไม้โบราณ ( โอกาส 0.5%) ทั้งจำนวนเมล็ดที่ผลิตหรือโอกาสในการได้รับเมล็ดพันธุ์ผสมหรือว่าจะได้รับผลกระทบโดยโชค

ปลดล็อค: Farming Lvl. 9

  • การทดสอบประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะสามารถหยุดนาฬิกาในเกมได้ การสุ่มอาจจะขึ้นอยู่ที่เวลาที่คุณนำเมล็ดไปใส่เครื่อง หรือขึ้นอยู่ที่เวลาที่มันถูกเอาออก และไม่ใช่สิ่งที่กำหนดการสุ่มของเลขตัวมันเอง ดังนั้น โชคเลยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่น.*
  • ตัวเกมจะสร้างปริมาณของเมล็ด: (#_วัน_ของการเล่น) + . (ส่วนสำคัญ_ของ_ID)/2 + (X_หัวข้อที่อยู่ของวัตถุ) + (Y_หัวข้อที่อยู่ของวัตถุ)* 77 + (เวลาของวันนี้) เพื่อที่จะเริ่มต้นการสุ่มเลขแบบปลอมๆ แล้วกำหนดชนิดและจำนวนของเมล็ดที่ผลิดออกมา ดังนั้นโชดของแต่ละวันและการเพิ่มโชคไม่ได้ช่วยให้ผลลับออกมาดีขึ้นเลย.

 

อ้างอิงจาก  http://stardewvalleywiki.com/Seed_Maker