ส่งคำแปลใส่เว็บ

ชื่อของคุณ

อีเมล์ของคุณ

ลิ้งหน้าที่ทำการแปลหรึอลิ้งจากเว็บ www.stardewvalleywiki.com ที่เป็นต้นฉบับก็ได้

ต้นฉบับกับคำแปลของคุณ

update
http://stardewvalleywiki.com/Garlic-เพิ่มคำแปลจาก Audi <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/jodi/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/kent/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/marnie/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/willy/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/artifacts/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/furniture/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/marriage/-เพิ่มคำแปลจาก Yoko <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/cooking/-เพิ่มคำแปลจาก Yoko <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/Gold_Bar-เพิ่มคำแปลจาก film <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywiki.com/Caroline-เพิ่มคำแปลจาก UnderHooDz <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywiki.com/Sebastian-เพิ่มคำแปลจาก Mamuky <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/the_cave/-เพิ่มคำแปลจาก Willy <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/shane/-เพิ่มคำแปลจาก mind cantaloup <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/museum/ -เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/Penny/-เพิ่มคำแปลจาก atitaya <<<กำลังทำ
ปิดการแจก แล้วนะครับ งบหมดแล้วคราฟ
ตัดรายชื่อแจกตัวเกมโดยการสุ่ม film และ Torterm  ได้รับไปครับ
http://stardewvalleywikithai.com/bundles/-เพิ่มคำแปลจาก film <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywiki.com/Fertilizer-เพิ่มคำแปลจาก Mei <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/foraging/-เพิ่มคำแปลจาก PonPond <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/winter/-เพิ่มคำแปลจาก James <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/Mining-เพิ่มคำแปลจาก Okami และ Krit <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/bundles/-เพิ่มคำแปลจาก film <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/jojamart/-เพิ่มคำแปลจาก Torterm <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/fish/-เพิ่มคำแปลจาก Torterm <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/Slimes-เพิ่มคำแปลจาก Torterm <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/furniture/-เพิ่มคำแปลจาก subsin <<<กำลังทำ
ตัดรายชื่อแจกตัวเกมโดยการสุ่ม BlackIgnite และ PonPond ได้รับไปครับ
http://stardewvalleywikithai.com/Wood-เพิ่มคำแปลจาก film <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/vincent/-เพิ่มคำแปลจาก AaKunG_ <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/shipping/-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/minerals/-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/rings/-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywiki.com/Amaranth-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/tools/-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/weapons/-เพิ่มคำแปลจาก BlackIgnite <<<กำลังทำ
http://stardewvalleywikithai.com/crops/-เพิ่มคำแปลจาก PonPond
http://stardewvalleywikithai.com/minerals/-เพิ่มคำแปลจาก PonPond
http://stardewvalleywikithai.com/artifacts/-เพิ่มคำแปลจาก PonPond
http://stardewvalleywikithai.com/marriage/-เพิ่มคำแปลจาก PonPond
http://stardewvalleywikithai.com/willy-เพิ่มคำแปลจาก feirari
http://stardewvalleywiki.com/Dwarvish_Helm-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dinosaur_Egg-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dwarf_Gadget-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dwarf_Scroll_IV-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dwarf_Scroll_III-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dwarf_Scroll_II-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywiki.com/Dwarf_Scroll_I-เพิ่มคำแปลจาก Mei
http://stardewvalleywikithai.com/grandpa-เพิ่มคำแปลจาก pawichan และ Tales
http://stardewvalleywikithai.com/The_Farm/-เพิ่มคำแปลจาก Torterm และ Sorose
http://stardewvalleywikithai.com/Grandpa/-เพิ่มคำแปลจาก Okami
http://stardewvalleywikithai.com/cooking/เพิ่มคำแปลจาก subsin
http://stardewvalleywikithai.com/buffs/-เพิ่มคำแปลจาก Okami
ตัดรายชื่อแจกตัวเกมโดยการสุ่ม JarayZ และ Krit ได้รับไปครับ
http://stardewvalleywikithai.com/journey_of_the_prairie_king/-เพิ่มข้อมมูลบางส่วน ยังไม่ได้แปล
หน้าที่แปลแล้วผิดตรงไหนช้วยกันแก้นะครับ ขอบคุณครับ