ทักษะ

ทักษะของผู้เล่น จะเพิ่มขึ้นจากการใช้อุปกรณ์หรือการกระทำต่างๆภายในเกม ทักษะที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความสามารถของเครื่องมือบางอย่างและปลดล็อคการคราฟของที่เป็นประโยชน์ต่อการเล่น สกิลต่างๆจะมีทั้งหมด 10 เลเวลและทุกๆเลเวลที่ 5 และ 10 ผู้เล่นจะต้องเลือกความชำนาญ 1 อย่างที่ชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ในระยะยาว จากทั้งหมด 2 อย่างที่มีให้เลือก

ทักษะพิเศษบางอย่างสามารถใช้งานได้ชั่วคราว โดยการกิน Foods พิเศษ ที่จะเพิ่มบัพให้กับผู้เล่น โดยจะมีไอคอนแสดงอยู่ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ ข้างๆนาฬิกา ทักษะที่เพิ่มขึ้นสามารถดูได้ที่แถบสกิลตอนกดหยุดเกม (ESC)

ทักษะที่เพิ่มขึ้นสามารถดูได้ที่แถบสกิลตอนกดพักเกม

Farming SkillFarming ในเลเวลนี้จะได้รับ+1 ประสิทธิภาพในการใช้จอบและบัวรดน้ำ tools สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการใช้จอบขุดดินและปลูก crops.
Mining SkillMining ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้ที่ขุดหิน tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการใช้ที่ขุดหินทุบหิน
24px-Foraging_Skill_IconForaging ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้ขวาน tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการเก็บของในป่า ร่วมทั้งการหาของ และการตัดต้นไม้ด้วยขวาน
24px-Fishing_Skill_IconFishing ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้เบ็ดตกปลา tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการจับปลาหรือตกปลาด้วยเบ็ดตกปลา
24px-Combat_Skill_IconCombat ในเลเวลนี้จะได้รับ+5พลังชีวิต สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการต่อสู้กับ monsters.

32px-Farming_Skill_Icon Farming

ในเลเวลนี้จะได้รับ+1 ประสิทธิภาพในการใช้จอบและบัวรดน้ำ tools สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการใช้จอบขุดดินและปลูก crops. ด่านล่างคือตารางการปลดล๊อคการคราฟและทักษะพิเศษในเลเวลต่างๆของสกิล

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession: เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
24px-ScarecrowScarecrow 

24px-Basic_Fertilizer Basic Fertilizer

24px-Mayonnaise_Machine Mayonnaise Machine 

24px-Stone_Fence Stone Fence

24px-Sprinkler Sprinkler

24px-Bee_House Bee House 

24px-Speed-Gro Speed-Gro

24px-Farmers_Lunch Farmers Lunch

24px-Preserves_Jar Preserves Jar 

24px-Basic_Retaining_Soil Basic Retaining Soil

24px-Iron_Fence Iron Fence

24px-Rancher RancherAnimal

เพิ่มราคาของสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ขึ้น 10%

ปลดล๊อค Coopmaster & Sherpard Professions ที่ เลเวล 10

24px-Tiller TillerCrops

เพิ่มราคาของสินค้าเกี่ยวกับผักขึ้น 10%

ปลดล๊อค Artisan & Agriculturist Professions ที่เลเวล 10

Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Rancher: Tiller:
24px-Cheese_Press Cheese Press 

24px-Hardwood_Fence Hardwood Fence

24px-Quality_Sprinkler Quality Sprinkler

24px-Loom Loom

24px-Quality_Retaining_Soil Quality Retaining Soil

24px-Oil_Maker Oil Maker

24px-Keg Keg

24px-Deluxe_Speed-Gro Deluxe Speed-Gro

24px-Seed_Maker Seed Maker 

24px-Iridium_Sprinkler Iridium Sprinkler

24px-Quality_Fertilizer Quality Fertilizer

 Coopmaster.png Coopmaster

หัวใจที่แสดงถึงค่าความสนิทของสัตวในเล้าเพิ่มเร็วขึ้น

ระยะเวลาการฝักลดลงครึ่งหนึ่ง

 Artisan.png Artisan

อาหารหมักและของที่ใช้เวลาในการบ่ม(ไวน์, ชีส, น้ำมัน, อื่นๆ) ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น 50%

 Shepherd.png Shepherd

หัวใจที่แสดงถึงค่าความสนิทของสัตวในโรงนาเพิ่มเร็วขึ้น

แกะขนขึ้นเร็ว

Agriculturist.png Agriculturist

ผักทั้งหมดโตเร็วขึ้น 10%

ทุกๆพืชผลที่ถูกเก็บเกี่ยวจะให้ค่าประสบการณ์ 8 หน่วยต่อชิ้น (คุณภาพของพืชไม่มีผลกับค่าประสบการณ์) โดยค่าประสบการณ์จะขึ้นก็ต่อเมื่อเข้านอนแล้วเท่านั้น ถ้าหากเก็บเกี่ยวพืชผลได้มากพอในวันนั้น ผู้เล่นก็สามารถเลื่อนระดับ Farming ได้หลายระดับได้ในคืนเดียว

Lvl Crops Harvested Experience
1 13 104
2 48 384
3 97 776
4 163 1304
5 269 2152
6 413 3304
7 600 4800
8 863 6904
9 1250 10000
10 1875 15000

32px-Mining_Skill_Icon Mining

ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้ที่ขุดหิน tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการใช้ที่ขุดหินทุบหิน ด่านล่างคือตารางการปลดล๊อคการคราฟและทักษะพิเศษในเลเวลต่างๆของสกิล

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession:เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
24px-Cherry_Bomb Cherry Bomb 24px-Staircase Staircase Miners Treat.png Miner’s Treat  24px-Iron_Bar Transmute (Fe) Miner.png Miner
เมื่อทำลายหินแร่ด้วยที่ขุดหิน จะได้แร่เพิ่มขึ้น 1 อัน/1 หินแร่
 Geologist.png Geologist

Chance for Gems to appear in pairs เพิ่มโอกาสที่จะเจออัญมณีเพิ่มขึ้น

Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Miner: Geologist:
24px-BombBomb 24px-Gold_Bar Transmute (Au) Mega Bomb.png Mega Bomb 24px-Crystalarium Crystalarium   Blacksmith Icon.png Blacksmith
Metal bars จะสามารถขายได้ราคามากขึ้น 25%
 Excavator.png Excavator

มีโอกาสเจอ Geode เป็น2เท่า

Prospector.png Prospector
มีโอกาสได้ Coal มากขึ้นสองเท่า
 Gemologist.png Gemologist

อัญมณี Gems ราคาเพิ่มขึ้น 30%

32px-Foraging_Skill_Icon Foraging

ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้ขวาน tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการเก็บของในป่า ร่วมทั้งการหาของ และการตัดต้นไม้ด้วยขวาน ด่านล่างคือตารางการปลดล๊อคการคราฟและทักษะพิเศษในเลเวลต่างๆของสกิล

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession:เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
24px-Wild_Seeds_Sp Wild Seeds (Sp) 24px-Field_Snack

24px-Field_Snack Field Snack

24px-Survival_Burger Survival Burger 24px-Tapper Tapper 24px-Charcoal_Kiln Charcoal Kiln 24px-Wild_Seeds_Su

24px-Wild_Seeds_Su Wild Seeds (Su)

24px-Forester Forester 

ไม้ขายได้ราคาแพงขึ้น 50%

24px-Gatherer Gatherer

เพิ่มโอกาสได้ของ2ชิ้นจากการเก็บ foraged 1ชิ้น

Trees sometimes drop seeds. +1 Wild berry harvesting
Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Forester: Gatherer:
24px-Lightning_Rod Lightning Rod 

24px-Wild_Seeds_Fa Wild Seeds (Fa)

24px-Warp_Totem_Beach Warp Totem Beach

Wild Seeds (Wi).png Wild Seeds (Wi)

Warp Totem Mountains.png Warp Totem Mountains

Warp Totem Farm.png Warp Totem Farm Rain Totem.png Rain Totem  Lumberjack.png Lumberjack

ต้มไม้ปกติจะสามารถดรอป hardwood

 Botanist.png Botanist

สามารถเก็บ Foraged ได้คุณภาพดีมากเสมอ

Tapper Icon.png Tapper

เป็น Syrup ขายได้ราคาแพงขึ้น 25%

 Tracker.png Tracker

บอกตำแหน่งของitemจำพวก foraging (ของป่าต่างๆ/ไส้เดือน)

32px-Fishing_Skill_Icon Fishing

ในเลเวลนี้จะได้รับ+1ประสิทธิภาพในการใช้เบ็ดตกปลา tools.สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการจับปลาหรือตกปลาด้วยเบ็ดตกปลา ด่านล่างคือตารางการปลดล๊อคการคราฟและทักษะพิเศษในเลเวลต่างๆของสกิล

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession:เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
24px-Bait Bait 24px-Crab_Pot Crab Pot

24px-Dish_O_The_Sea Dish O’ The Sea

24px-Recycling_Machine Recycling Machine 24px-Fisher Fisher

item จำพวก fish (ปลา) ขายได้ราคาแพงขึ้น 25%

24px-Trapper Trapper 

ใช้ของคราฟ crab pots น้อยลง

Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Fisher: Trapper:
24px-Spinner Spinner 

24px-Trap_Bobber Trap Bobber

24px-Cork_Bobber Cork Bobber 

24px-Treasure_Hunter Treasure Hunter

Worm Bin.png Worm Bin

24px-Barbed_Hook Barbed Hook

24px-Dressed_Spinner Dressed Spinner

24px-Magnet Magnet Angler Icon.png Angler

Fishปลาขายได้ราคาแพงขึ้น 50%

Mariner.png Mariner
Crab pots จะไม่สามารถเก็บขยะได้อีกต่อไป
 Pirate.png Pirate

เพิ่มโอกาสสองเท่าในการพบกล่องสมบัติ

 Luremaster.png Luremaster

Crab pots ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อ Bait

32px-Combat_Skill_Icon Combat

ในเลเวลนี้จะได้รับ+5พลังชีวิต สามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้ด้วยการต่อสู้กับ monsters ด่านล่างคือตารางการปลดล๊อคการคราฟและทักษะพิเศษในเลเวลต่างๆของสกิล

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Choose a profession:เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
24px-Sturdy_Ring Sturdy Ring 24px-Life_Elixir Life Elixir 24px-Roots_Platter Roots Platter 24px-Warrior_Ring Warrior Ring 24px-Fighter Fighter 

โจมตีแรงขึ้น 10% +15 พลังชีวิต

24px-Scout Scout 

โอกาสตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 50%

Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Crafting Recipes: Fighter: Scout:
24px-Slime_Egg-Press Slime Egg-Press 

24px-Oil_of_Garlic Oil of Garlic

Ring of Yoba.png Ring of Yoba 24px-Slime_Incubator Slime Incubator  

Explosive Ammo.png Explosive Ammo

Iridium Band.png Iridium Band  Brute.png Brute

โจมตีแรงขึ้น 15%

 Acrobat.png Acrobat

เวลาคูลดาวน์การใช้ท่าพิเศษ(คลิกขวาเมื่อใช้อาวุธ)ลดลงครึ่งหนึ่ง

 Defender.png Defender

+25 พลังชีวิต

 Desperado.png Desperado

พลังโจมตีเมื่อติดคริติคอลแรงขึ้น

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Skills