Statue Of Endless Fortune

Statue of Endless Fortune เป็นไอเทมตกแต่งซึ่งสามารถซื้อได้ในราคา 1,000,000 gold จาก NPC ใน Casino หลังจากทำเควส ‘The Mysterious Qi’ โดย Mr. Qi เสร็จสมบูรณ์ มันผลิดไอเทมแบบสุ่มทุกวัน

รูปปั้นนี้เป็นไอเทมที่แพงที่สุดเกมและเป็นทางที่รวเร็วที่สุดอันดับสองในการได้รับ Iridium Bar โดยการข้ามวัน วิธีที่เร็วที่สุดคือ Statue of Perfection ที่ให้ 2 – 8 Iridium Ore ทุกวัน

ในวันที่เป็นวันเกิดของชาวบ้าน รูปปั้นนี้จะผลิต 1 ในไอเทมที่พวกเขารัก (หรือให้แล้วขึ้นรูปหัวใจ)

รายการไอเทมที่ได้รับแน่นอน :