The Farm

TheFarm.jpg
” คุณได้รับมรดกจากคุณปู่ของคุณมาซึ่งนั่นก็คือ ฟาร์มแห่งนี้ในหมู่บ้าน Stardew Valley ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรที่คุณปู่ฝากไว้ และเงินอีกจำนวนน้อยนิด คุณตัดสินใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่ ”

หลังจากที่คุณได้สร้างตัวละคร และพบกับ Robin ที่ป้ายรถประจำทาง ฟาร์มแห่งนี้ละ คือสถานที่ที่คุณปู่ได้ฝากฝังไว้ให้เราคืนชีพมันให้มันกลับมาเป็นฟาร์มที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง จงใช้ประโยชน์จากมัน

บ้านของเรา

บ้านของเรานั้นสามารถ Upgrade ได้ถึงระดับที่ 3 ( ในตอนเริ่มต้น บ้านจะอยู่ที่ระดับ 1 )
บ้านนั้นเป็นเพียงสถานที่เดียวที่ให้ผู้เล่นอาศัยอยู่ได้ โดยเริ่มต้นนั้นบ้านเราจะประกอบไปด้วย ทีวี , เตียงเดี่ยว , รูปภาพ , โต๊ะ , เก้าอี้ , จานตกแต่ง , และ เตาผิง บ้านสามารถอัพเกรดได้ 2 ครั้งโดยการจ่ายเงิน 10000 และไม้ธรรมดาอีก 450 ชิ้น ที่โรบิน และอีกครั้งโดยการจ่ายเงิน 50000 และให้ไม้เนื้อแข็งอีก 150 ชิ้นที่โรบิน การอัพเกรดทั้งสองจะใช้เวลาประมาณ 2 วันเต็มเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์  Farmhouse

การแต่งงาน

หลังจากที่คุณได้แต่งงานนั้นคู่สมรสของคุณจะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้น ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องอัพเกรดบ้านให้เป็นขั้นที่ 2 เป็นอย่างต่ำ Marriage Icon.png Marriage

กล่องส่งสินค้า

กล่องส่งสินค้านั้นมีลักษณะเป็นกล่องไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านขวาบนของฟาร์ม ใกล้กับบ้านเรา สิ่งของที่สามารถขายได้ให้นำมาใส่ในกล่องนี้และในวันถัดไปเราจะได้รับเงินจากของที่ส่งไปขาย โดยมันจะแสดงรายละเอียดของที่ขายไป จำนวน และราคาให้เราเห็นในตอนสิ้นสุดวัน (นอนหลับแล้ว) ของที่เราโยนลงไปในกล่องนี้ถ้าพึ่งโยนไปเป็นของชิ้นล่าสุดจะสามารถเก็บขึ้นมาจากกล่องได้ถ้าเปลี่ยนใจไม่ขาย แต่ไม่สามารถเอาของที่ใส่ลงไปก่อนหน้านั้นคืนมาได้อีก  ตัวอย่างเช่นถ้าผู้เล่นวางข้าวโพด 10 ชิ้น มันอาจจะหายก่อนที่จะส่งออกในคืนนี้ แต่ถ้าผู้เล่นวางมะเขือทับข้าวโพด ข้าวโพดก็จะหายไปเลยยย(ข้าวโพดข้าาา)

แปลงปลูก

เมล็ดที่จะใช้ในการปลูกนั้นเราสามารถหาซื้อได้จากร้านของ Pierre ซึ่งจะมีขายตรงตามฤดูกาล หรืออาจจะได้รับเมล็ดจากการเก็บ Bundle ได้ครบที่ Community Center หรือในบางทีอาจจะได้รับเป็น Mixing Seed จากการขุดดิน หรือตีหิน เมล็ดนี้สามารถปลูกได้เฉพาะในฟาร์มหรือโรงเรือนเท่านั้น ในการจะปลูกพืช 1 เมล็ต้องมีพื้นที่ขนาด 1*1 และใช้จอบขุดจากนั้นก็หย่อนเมล็ดลงไป รดน้ำทุกวันรอจนมันโต พืชส่วนใหญ่นั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งเดียว แต่พืชบางชนิดเช่นข้าวโพด สามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดฤดู เมื่อหมดฤดูของพืชแต่ละชนิด พืชที่ปลูกนั้นก็จะตายลง สามารถดูข้อมูลได้ที่  Crops

 นี่คือภาพของระยะการป้องกันของหุ่นไล่กา

ไม้ผล

เมล็ดของผลไม้นั้น สามารถซื้อได้จากร้านของ Pierre และนำมาปลูกที่ฟาร์มของเรา โดยมันใช้พื้นที่ขนาด 3*3 ต่อต้น ผลไม้ทุกต้นนั้นใช้เวลาราวๆ 28 วันในการโตเติมที่ (ออกผลได้) การให้ผลของมันขึ้นอยู่กับฤดู ถ้าเป็นฤดูของมันมันจะให้ผลเราวันละ 1 ลูก ผลไม้นั้นจะไม่ให้ผลในฤดูหนาว และไม้ผลนั้นไม่มีวันตายเองถ้าไม่ตัด (ไม่มีโรคหรึอศัตรูพืช) สามารถดูข้อมูลได้ตามนี่ Fruit Trees

ความเสียหายของผลผลิต

พืชในแปลงนั้นสามรถตายได้เช่นกรณีที่อีกาบินมากิน หรือลืมลดน้ำให้แก่มัน การป้องกันพืชของเราจากอีกานั้นทำได้โดยการสร้างหุ่นไล่กา หุ่นไล่กาสามารถสร้างได้ด้วยการ Craft หรือสะสมจากชุดของสะสมที่เรียกว่า Rarecrows สามารถดูข้อมูลได้ตามนี่  Scarecrow.pngEquipment

สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้างนั้นสามารถสร้างได้โดยการจ้าง Robin ที่ร้านช่างไม้ให้มาสร้าง สิ่งปลูกสร้างของฟาร์มนั้นมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆที่เราจะเลี้ยง ทั้งเล้าไก่ และโรงนาเลี้ยงวัวนั้นสามารถอัพเกรดได้ โดยสิ่งปลูกสร้างจะอัพเกรดได้ก็ต่อเมื่อเคยสร้างไว้อยู่ก่อนแล้วด้วย สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้สามารถสร้างซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งเพื่อรองรับจำนวนประชาการฟาร์มที่เพิ่มขึ้นของเรา

เราควรที่จะสร้าง Silo ( ฉางเก็บข้าว ) ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนหญ้ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้จะได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ

เศษวัตถุ ( พวกหิน หญ้า ไม้ )

ในตามธรรมชาติมักมีสิ่งพวกภัยธรรมชาติหรือสิ่งอันตรายต่างๆ การสร้างรั้วและไถพรวนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันพวกเศษซากก็ขอแนะนำว่าผู้เล่นไม่สามารถป้องกันเศษซากทั้งหมดได้ ควรปลูกเมล็ดต้นไม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตในพื้นที่นั้น

ต้นไม้

ต้นไม้นั้นแตกต่างจากไม้ผล ต้นไม้ใน Map นั้นมี 3 ชนิด ( รวมถึงในฟารมเราด้วย ) ดังตารางข้างล่าง

Tree Tool Required Seeds Drops
Maple Tree Axe.png Axe Maple Seed.png Maple Seed Wood.pngWood, Sap.pngSap, Maple Seed.pngMaple Seed
Oak Tree Axe.png Axe Acorn.png Acorn Wood.pngWood, Sap.pngSap, Acorn.pngAcorn
Pine Tree Axe.png Axe Pine Cone.png Pine Cone Wood.pngWood, Sap.pngSap, Pine Cone.pngPine Cone
Tree Seedling Axe.png Axe Any tree seed Wood.pngWood, Acorn.pngPine Cone.pngMaple Seed.png Varies between seedling type
Fallen Seed Axe.png AxePickaxe.png Pickaxe Any tree seed Acorn.pngPine Cone.pngMaple Seed.png Varies between seed type

เมล็ดของผลไม้นั้นจะไม่ดรอปจนกว่าสกิล Foraging จะเลเวลหนึ่ง
พืชที่พึ่งโตได้แค่เล็กน้อยจะไม่ดรอปอะไรเลย (พวกต้นอ่อน)

สามารถดูข้อมูลได้ตามนี่ Indoor Palm.pngTrees

ไม้

ส่วนหนึ่งของต้นไม้พวกเศษวัตถนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นของไม้เนื้อแข็ง อีกส่วนหนึ่งเป็นของไม้ธรรมดา ซึ่งไม้เนื้อแข็งนั้นจะตัดได้ต้องอัพเกรดวึ่งดูได้จากตารางข้างล่างนี้

Type Tool Required Space taken Drops
Wood Axe.png Axe 1×1 1Wood.pngWood
Stump Copper Axe.png Copper Axe 2×2 2Hardwood.pngHardwood
Log Steel Axe.png Steel Axe 3×3 8Hardwood.pngHardwood

หิน

ไม่ว่าจะเป็นเศษวัตถุที่เป็นก้อนหินก้อนเล็กหรือใหญ่ ก็จะให้หินออกมาเหมือนๆกัน

Type Tool Required Space taken Drops
Stone Pickaxe.png Pickaxe 1×1 1Stone.pngStone
Boulder Steel Pickaxe.png Steel Pickaxe 2×2 10-15Stone.pngStone

สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์

Broken Greenhouse.png Greenhouse.png
เริ่มแรก ซ่อมแล้ว

จะมีพื้นที่ในฟาร์มของเราจะมีส่วนที่แตกต่างหรือมีแต่แรกเเล้ว ไม่รวมบ้านผู้เล่น มี 3 อย่างได้แก่

Greenhouse โรงเรือน

ในตอนเริ่มต้นนั้นเรายังไม่สามารถที่จะใช้โรงเรือนได้ อย่างที่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันถูกทำลายโดยพายุ ซึ่งเราจะสามารถซ่อมมันได้โดยการทำ PANTRY SECTION ใน Community Center ให้สำเร็จ และเราจะสามารถกลับมาใช้โรงเรือนได้อีก โดยมันมีขนาด 12*10 ไว้ให้เราสามารถปลูกพืชได้ และมันยังมีรางน้ำที่สามารถให้เราสามารถเติมน้ำใส่บัวรดน้ำเราได้ และเราสามารถปลูกพืชทุกฤดูได้ในโรงเรือน เราไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างในโรงเรือนได้ และในบางทีเราอาจจะ craft sprinkle ไว้ใช้ในการช่วยลดน้ำในโรงเรือนได้ด้วย ( ข้อมูลเพิ่มเติม : Sprinkler.pngGreenhouse )

The Cave ถ้ำ

 บรรยายภาพ ; การปลูกเห็ดในถ้ำ

หลังจากที่รายได้รวมของเรารวมได้ 25000 Demetrius จะมาหาเราที่บ้านในวันถัดไป เขาจะมาบอกเราว่าเขากำลังทำวิจัยอยู่ และเขาจะให้ Choice ว่าจะให้เราเลือกการปลูกเห็ด ซึ่งเราจะได้แปลงเห็ด 6 แปลงขนาด 1*1 มาไว้ในถ้ำ เห็ดจะเกิดแบบสุ่ม หรือเราอาจจะเลือก ค้างคาว ซึ่งค้างคาวจะสุ่มนำผลไม้มาให้เรา (ดูเพิ่มเติม : Bat.png The Cave)

Grandpa’s Shrine ศาลคุณปู่

มันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฟาร์ม โดยมันจะมี note เขียนเอาไว้ว่า “Wait for my return at the dawn of the 3rd year” “จงรอการกลับมาของฉันในรุ่งอรุณของปีที่ 3” ในรุ่งอรุณของปีที่ 3 คุณปู่จะมาปรากฎให้เราเห็นและประเมิณความสามารถของเรา ( เพิ่มเติม : คุณปู่ Grandpa.png Grandpa )

Additional Information

Brown Chicken.png Animals

Cheese.png Artisan Goods