วอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์สามารถซื้อได้ที่ Pierre ราคา 100g เขาขายวอลล์เปเปอร์แบบสุ่ม แตกต่างกันแต่ละวัน นอกจากนี้ JojaMart ยังขายวอลล์เปเปอร์รายวันในราคา 250g

วอลเปเปอร์พวกนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ไม่มีชื่อของตัวเอง ในตารางด้านล่าง เราแค่เรียงว่าพวกมันเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ในร้านและบนผนัง

Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall Icon Wall
Wallpaper 001 Icon.png Wallpaper 001.png Wallpaper 002 Icon.png Wallpaper 002.png Wallpaper 003 Icon.png Wallpaper 003.png Wallpaper 004 Icon.png Wallpaper 004.png Wallpaper 005 Icon.png Wallpaper 005.png Wallpaper 006 Icon.png Wallpaper 006.png Wallpaper 007 Icon.png Wallpaper 007.png Wallpaper 008 Icon.png Wallpaper 008.png Wallpaper 009 Icon.png Wallpaper 009.png Wallpaper 010 Icon.png Wallpaper 010.png
Wallpaper 011 Icon.png Wallpaper 011.png Wallpaper 012 Icon.png Wallpaper 012.png Wallpaper 013 Icon.png Wallpaper 013.png Wallpaper 014 Icon.png Wallpaper 014.png Wallpaper 015 Icon.png Wallpaper 015.png Wallpaper 016 Icon.png Wallpaper 016.png Wallpaper 017 Icon.png Wallpaper 017.png Wallpaper 018 Icon.png Wallpaper 018.png Wallpaper 019 Icon.png Wallpaper 019.png Wallpaper 020 Icon.png Wallpaper 020.png
Wallpaper 021 Icon.png Wallpaper 021.png Wallpaper 022 Icon.png Wallpaper 022.png Wallpaper 023 Icon.png Wallpaper 023.png Wallpaper 024 Icon.png Wallpaper 024.png Wallpaper 025 Icon.png Wallpaper 025.png Wallpaper 026 Icon.png Wallpaper 026.png Wallpaper 027 Icon.png Wallpaper 027.png Wallpaper 028 Icon.png Wallpaper 028.png Wallpaper 029 Icon.png Wallpaper 029.png Wallpaper 030 Icon.png Wallpaper 030.png
Wallpaper 031 Icon.png Wallpaper 031.png Wallpaper 032 Icon.png Wallpaper 032.png Wallpaper 033 Icon.png Wallpaper 033.png Wallpaper 034 Icon.png Wallpaper 034.png Wallpaper 035 Icon.png Wallpaper 035.png Wallpaper 036 Icon.png Wallpaper 036.png Wallpaper 037 Icon.png Wallpaper 037.png Wallpaper 038 Icon.png Wallpaper 038.png Wallpaper 039 Icon.png Wallpaper 039.png Wallpaper 040 Icon.png Wallpaper 040.png
Wallpaper 041 Icon.png Wallpaper 041.png Wallpaper 042 Icon.png Wallpaper 042.png Wallpaper 043 Icon.png Wallpaper 043.png Wallpaper 044 Icon.png Wallpaper 044.png Wallpaper 045 Icon.png Wallpaper 045.png Wallpaper 046 Icon.png Wallpaper 046.png Wallpaper 047 Icon.png Wallpaper 047.png Wallpaper 048 Icon.png Wallpaper 048.png Wallpaper 049 Icon.png Wallpaper 049.png Wallpaper 050 Icon.png Wallpaper 050.png
Wallpaper 051 Icon.png Wallpaper 051.png Wallpaper 052 Icon.png Wallpaper 052.png Wallpaper 053 Icon.png Wallpaper 053.png Wallpaper 054 Icon.png Wallpaper 054.png Wallpaper 055 Icon.png Wallpaper 055.png Wallpaper 056 Icon.png Wallpaper 056.png Wallpaper 057 Icon.png Wallpaper 057.png Wallpaper 058 Icon.png Wallpaper 058.png Wallpaper 059 Icon.png Wallpaper 059.png Wallpaper 060 Icon.png Wallpaper 060.png
Wallpaper 061 Icon.png Wallpaper 061.png Wallpaper 062 Icon.png Wallpaper 062.png Wallpaper 063 Icon.png Wallpaper 063.png Wallpaper 064 Icon.png Wallpaper 064.png Wallpaper 065 Icon.png Wallpaper 065.png Wallpaper 066 Icon.png Wallpaper 066.png Wallpaper 067 Icon.png Wallpaper 067.png Wallpaper 068 Icon.png Wallpaper 068.png Wallpaper 069 Icon.png Wallpaper 069.png Wallpaper 070 Icon.png Wallpaper 070.png
Wallpaper 071 Icon.png Wallpaper 071.png Wallpaper 072 Icon.png Wallpaper 072.png Wallpaper 073 Icon.png Wallpaper 073.png Wallpaper 074 Icon.png Wallpaper 074.png Wallpaper 075 Icon.png Wallpaper 075.png Wallpaper 076 Icon.png Wallpaper 076.png Wallpaper 077 Icon.png Wallpaper 077.png Wallpaper 078 Icon.png Wallpaper 078.png Wallpaper 079 Icon.png Wallpaper 079.png Wallpaper 080 Icon.png Wallpaper 080.png
Wallpaper 081 Icon.png Wallpaper 081.png Wallpaper 082 Icon.png Wallpaper 082.png Wallpaper 083 Icon.png Wallpaper 083.png Wallpaper 084 Icon.png Wallpaper 084.png Wallpaper 085 Icon.png Wallpaper 085.png Wallpaper 086 Icon.png Wallpaper 086.png Wallpaper 087 Icon.png Wallpaper 087.png Wallpaper 088 Icon.png Wallpaper 088.png Wallpaper 089 Icon.png Wallpaper 089.png Wallpaper 090 Icon.png Wallpaper 090.png
Wallpaper 091 Icon.png Wallpaper 091.png Wallpaper 092 Icon.png Wallpaper 092.png Wallpaper 093 Icon.png Wallpaper 093.png Wallpaper 094 Icon.png Wallpaper 094.png Wallpaper 095 Icon.png Wallpaper 095.png Wallpaper 096 Icon.png Wallpaper 096.png Wallpaper 097 Icon.png Wallpaper 097.png Wallpaper 098 Icon.png Wallpaper 098.png Wallpaper 099 Icon.png Wallpaper 099.png Wallpaper 100 Icon.png Wallpaper 100.png
Wallpaper 101 Icon.png Wallpaper 101.png Wallpaper 102 Icon.png Wallpaper 102.png Wallpaper 103 Icon.png Wallpaper 103.png Wallpaper 104 Icon.png Wallpaper 104.png Wallpaper 105 Icon.png Wallpaper 105.png Wallpaper 106 Icon.png Wallpaper 106.png Wallpaper 107 Icon.png Wallpaper 107.png Wallpaper 108 Icon.png Wallpaper 108.png Wallpaper 109 Icon.png Wallpaper 109.png Wallpaper 110 Icon.png Wallpaper 110.png
Wallpaper 111 Icon.png Wallpaper 111.png Wallpaper 112 Icon.png Wallpaper 112.png

 

อ้างอิงจาก http://stardewvalleywiki.com/Wallpaper