Weather

สภาพอากาศของเกมจะเปลี่ยนไปแบบวันต่อวันและขึ้นอยู่กับฤดูที่ผู้เล่นกำลังประสบอยู่ สภาพอากาศของวันถัดไปนั้นสามารถตรวจสอบได้โดยการดูโทรทัศน์และเลือกในหัวข้อ ‘Weather Report’

รูปแบบของสภาพอากาศมีดังนี้ :

Sun = แดดออกทั้งวัน
Rain = ฝนตก
Pollen = มีลม กลีบดอกไม้/ใบไม้ปลิว (ใบไม้ร่วง/ใบไม้ผลิ)
Storm = มีพายุ
Snow = หิมะตก (ฤดูหนาว)

การตกปลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เช่นปลาบางชนิดจะสามารถจับได้ในวันฝนตก